Skontaktuj się z nami:

Call us:

+48 731 207 3777

O mnie

About me

Nazywam się Magdalena Turek...

My name is Magdalena Turek...

...i od zawsze pasjonowała mnie ludzka psychika. Pragnę zgłębiać ją po to, by móc sprawnie pomagać osobom borykającym się z problemami natury psychicznej. Podczas pracy z pacjentem, stosuję metody terapeutyczne zaczerpnięte z nurtu terapii krótkoterminowej, zakładającej pozytywne efekty już po 6 sesjach.

Specjalizuję się w udzielaniu pomocy w problemach rodzinnych i partnerskich. Ponadto, swoim pacjentom pomagam walczyć z obniżonym nastrojem, niską samooceną, problemami w komunikacji, osłabioną koncentracją, poczuciem bezradności oraz nadmiernym napięciem nerwowym. W trakcie mojej wieloletniej praktyki, współpracowałam z renomowanymi ośrodkami naukowymi, takimi jak Oxford University czy Bournemouth University. Serdecznie zapraszam Cię do wzięcia udziału w mojej sesji terapeutycznej.

...and I have always been passionate about the human psyche. I like to explore it in order to be able to efficiently help people struggling with problems of a psychological nature. When working with the patient, I use therapeutic methods taken from the mainstream of short-term therapy, assuming positive effects after 6 sessions.

I specialize in helping with family and partnership problems. In addition, I help my patients fight low mood, low self-esteem, communication problems, impaired concentration, a sense of helplessness and excessive nervous tension. During many years of practice, I collaborated with renowned research centers such as Oxford University or Bournemouth University. I warmly invite you to take part in my session.

W czym mogę Ci pomóc?

How can I help you?

Jestem uczestniczką kursu Psychoterapii Systemowo - Ericksonowskiej, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuję się pomaganiem osobom borykającym się m.in. z kłopotami z komunikacją w rodzinie i związkach, zaniżoną samooceną, problemami z koncentracją i nadmiernym napięciem nerwowym. Udzielam wsparcia pacjentom, którzy w wyniku trudnych sytuacji życiowych utracili stabilność zdrowia psychicznego.

I am a participant in the Systemic - Ericksonian Psychotherapy course, certified by the Scientific Section of Psychotherapy of the Polish Psychiatric Association and accredited by the Psychotherapy Section of the Polish Psychological Association. I help people struggling with communication problems in family and relationships, low self-esteem, problems with concentration and excessive nervous tension. I support patients who are in difficult situations of life and have lost their mental health stability.

Zaufaj mojemu doświadczeniu

Trust my experience

Infinity Me powstało z mojego zamiłowania do niesienia mentalnej pomocy. W dobie kultu zdrowia fizycznego, kondycja psychiczna często pozostaje w tyle, co jest bardzo dużym błędem. To, kim jesteśmy, wynika przecież z wnętrza: gdy wymaga ono wsparcia, należy je udzielić fachowo i jak najszybciej. Podczas moich sesji terapeutycznych, spotkasz się z empatią i przyjacielską atmosferą. Gwarantuję, że każdy z Twoich problemów zostanie wysłuchany i przeanalizowany. Wspólnie znajdziemy rozwiązania, które na nowo pozwolą Ci cieszyć się pełnym zdrowiem psychicznym.

Infinity Me was born out of my love for mental help. In the era of worship physical health, mental condition often lags behind, which is mistake. During my therapy sessions, you will find empathy and a friendly atmosphere. I guarantee that each of your problems will be heard and analyzed. Together, we will find solutions that will allow you to enjoy full health.