Skontaktuj się z nami:

Call us:

+48 731 207 3777

Nasza oferta

Our offer

W Infinity Me zadbasz o swoje zdrowie psychiczne oraz pokonasz przeszkody stojące na drodze do satysfakcji z samego siebie i codziennego życia.

At Infinity Me, you will take care of your mental health and overcome obstacles standing in the way of self-satisfaction in everyday life.

Napisz lub zadzwoń, jeśli borykasz się z jednym z poniższych problemów:

Write or call us if you are struggling with any of the following problems:

Stany lękowe

Anxiety

Brak pewności siebie

Lack of self confidence

Chroniczne zmęczenie i stres

Chronic fatigue and stress

Problemy w komunikacji w związku

Communication problems in a relationship

Kłopoty z podejmowaniem samodzielnych decyzji

Trouble making independent decisions

Poczucie bycia niezrozumianym

Feeling misunderstood

Bezsenność

Insomnia

Somatyczne objawy problemów psychicznych (dekoncentracja, bóle głowy, mięśni itp.)

Somatic symptoms of mental problems (distraction, headaches, muscle aches, etc.)

Rozmowa z psychologiem w dogodnym miejscu i czasie

Conversation with a psychologist at a convenient time and place

Skorzystaj z sesji psychologicznych i terapeutycznych w wygodnym trybie online, z zastosowaniem popularnych platform, takich jak m.in. Skype. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz uzyskać cenne wsparcie bez wychodzenia z domu i dopasować terminy sesji do swojego trybu życia.

Take advantage of psychological and therapeutic sessions in convenient online mode, using popular platforms such as Skype. Thanks to this solution, you can get valuable support without leaving your home and adjust the session dates to your lifestyle.

Nauka miłości do siebie

Learning to love yourself

Dobra kondycja psychiczna to jedna z absolutnych podstaw do tego, by móc czerpać z życia pełnymi garściami. Moim priorytetem jest to, abyś pokochał siebie takiego, jakim jesteś i dumnie prezentował to światu.

„Kiedy byłem dzieckiem, moja mama powiedziała mi: „Jeśli zostaniesz żołnierzem, zostaniesz generałem. Jeśli zostaniesz mnichem, będziesz papieżem.” Zamiast tego zostałem malarzem i zostałem Picassem”.
Pablo Picasso

Good mental condition is one of the absolute basics to be able to enjoy life to the fullest. My priority for you is to love yourself as you are and proudly present it to the World.

“When I was a child, my mother told me, If you become a soldier, you will become a general. If you become a monk, you will be Pope. Instead, I became a painter and became Picasso.”
Pablo Picasso

Efekty terapeutyczne już po 6 sesjach

Therapeutic effects after just 6 sessions

Ofertę pomocy kieruję do wszystkich; bez względu na wiek, płeć, ogólny stan zdrowia oraz styl życia. Bez wyjątku każdy człowiek powinien troszczyć się o swój stan psychiczny, by móc dzielnie stawiać czoła codziennym wyzwaniom.

Ze wsparciem Infinity Me poskromisz stany lękowe rozmaitego pochodzenia, nauczysz się sposobów radzenia sobie ze stresem, a także tego, jak komunikować się z bliskimi i nieznajomymi. Dołożę wszelkich starań, abyś po każdej z sesji terapeutycznych odczuwał jeszcze większą pewność siebie. Bliski mi nurt terapii krótkoterminowej zakłada efekty już po 6 spotkaniach!

I address my offer of help to everyone; regardless of age, gender, general health and lifestyle. Without exception, every person should take care of their mental state in order to be able to bravely face everyday challenges.

With the support of Infinity Me, you will tame anxiety states of various origins, learn how to deal with stress, and how to communicate with loved ones and strangers. I will do my best to make you feel even more self-confident after each therapy session. The current of short-term therapy assumes the effects after just 6 sessions!

Nie wstydź się prosić o pomoc

Don't be shy to ask for help

Nie ulega wątpliwości, że tempo współczesnego życia, wszechobecny stres i ogrom obowiązków mogą negatywnie odbijać się na zdrowiu psychicznym. Czasem źródłem problemów stają się traumatyczne przeżycia, z którymi trudno sobie poradzić. Niezależnie od specyfiki Twojego kłopotu, w Infinity Me otrzymasz profesjonalną pomoc psychologiczną.

There is no doubt that the pace of modern life, the ubiquitous stress and the enormity of responsibilities can have a negative impact on mental health. Sometimes the source of problems is traumatic experiences that are difficult to deal with. Regardless of the specifics of your problem, at Infinity Me you will receive professional psychological help.